Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA VALjEVO u Valjevo (Poslato na 08-04-2020)

OPŠTA BOLNICA VALjEVO
14000 Valjevo, Sinđelićeva 62
tel. 014/295-580

Doktor medicine
za potrebe Službe za psihijatriju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene do povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: visoko obrazovanje: 1) na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima; fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena). Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Valjevo, Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove, Sinđelićeva 62, 14000 Valjevo, sa naznakom: “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ________ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA VALjEVO


Pregledano: 430 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters