Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica; Kuvar; Domar / majstor održavanja Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 08-04-2020)

OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišović 1
e-mail: borbolnica@sezampro.rs

1) Spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge
6 izvršilaca

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće potrebne uslove: osnovno obrazovanje, radno iskustvo u bolnici - bolničkim odeljenjima.

2) Kuvar

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće potrebne uslove: srednje stručno obrazovanje (III stepen), radno iskustvo u bolnici - bolničkoj kuhinji.

3) Domar / majstor održavanja
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće potrebne uslove: srednje stručno obrazovanje (III-IV stepen), radno iskustvo u bolničkim uslovima.

OSTALO: Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom; neoverene fotokopije: za radno mesto pod rednim brojem 1 - svesočanstvo o završenom osnovnom obarazovanju; za radno mesto pod rednim brojem 2 i 3 - diploma o stečenom obrazovanju određenog profila; fotokopija važeće lične karte; izvod iz matične knjige rođenih / venčanih; potvrda o radnom iskustvu na traženim poslovima. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima i originale / overene fotokopije potrebne dokumentacije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Oglas je objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja RS i Opšte bolnice Bor, kao i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Opšta bolnica Bor, Dr Mišovića 1, 19210 Bor, na imejl: borbolnica@sezampro.rs, sa naznakoma „Za oglas“ i brojem radnog mesta za koje kandidat konkuriše.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 665 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters