Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE u Pančevo (Poslato na 09-04-2020)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE
26000 Pančevo, Pasterova 2

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Opis poslova: sprovodi postupak zasnivanja radnog odnosa i ugovornog angažovanja lica van radnog odnosa i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa; vodi upravni postupak iz delokruga rada; priprema opšte i pojedinačne akte iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova; priprema dokumentaciju, izrađuje i podnosi tužbe, protivtužbe, odgovore na tužbu, pravne lekove i predloge za dozvolu izvršenja nadležnim sudovima; vodi evidenciju i sačinjava periodične izveštaje o radu i stanju u oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova; priprema dokumenta i elemente za izradu programa i planova iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova; daje stručna podršku u procesu formiranja planova rada; daje stručnu podršku u oblasti kancelarijskog poslovanja.

USLOVI: visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru; 1 godina radnog iskustva.

Dokazi koje kandidat podnosi: fotokopija diplome fakulteta, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, radna biografija.

Rok za prijavu kandidata Zavodu za javno zdravlje Pančevo, Pasterova br. 2 uz dostavljanje dokaza (lično ili putem pošte) je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Pančevo. Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu. Rok u kome kandidat mora biti obavešten o izboru ne može biti duži od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Oglas je objavljen kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na sajtu Ministarstva zdravlja, na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda za javno zdravlje Pančevo. Ovaj Javni oglas objavljuje se na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Pančevo dana 07.04.2020. godine i traje do 15.04.2020. godine.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE


Pregledano: 756 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters