Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine na određeno vreme od 6 meseci, za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 16-04-2020)

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
Beograd, Pasterova 14

1. Doktor medicine
na određeno vreme od 6 meseci, za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju

USLOVI: visoko obrazovanje iz oblasti medicine: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine; prosečna ocena veća od 8; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom.

OSTALO: kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju potvrde o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence, dokaz o radnom iskustvu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na adresu: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Odeljenje za pravne poslove (za oglas), Beograd, Pasterova 14.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 471 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters