Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Medicinska sestra - tehničar; Pedijatrijska sestra Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 22-04-2020)

DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC
18220 Aleksinac, Momčila Popovića 144
tel. 018/804-256

Doktor medicine
za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, kućno lečenje, zdravstvenu negu i epidemiologiju, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama iz oblasti medicine u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u komoru, biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na oglas broj 4/2020“. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane.

Medicinska sestra - tehničar
za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog
2 izvršioca

Medicinska sestra - tehničar
za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, kućno lečenje i zdravstvenu negu i higijensko-epidemiološku zaštitu, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog
3 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje iz oblasti medicine: IV stepen stručne spreme, medicinska sestra - tehničar opšteg smera, položen stručni ispit; licenca; vozačka dozvola B kategorije - samo za medicinske sestre/tehničare pod rednim brojem 2. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overen prepis ili fotokopiju licence ili rešenja o upisu u komoru, overenu fotokopiju vozačke dozvole B1 kategorije i pisanu izjavu da je kandidat aktivan vozač - samo za medicinske sestre/tehničare pod rednim brojem 2, biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Izabrani kandidat je u obavezi da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas broj 5/2020“, sa navedenim rednim brojem“. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane.

Pedijatrijska sestra
za rad u Odeljenju za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece, na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog

USLOVI: srednje obrazovanje iz oblasti medicine: IV stepen stručne spreme, pedijatrijska sestra; položen stručni ispit; licenca. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overen prepis ili fotokopiju licence ili rešenja o upisu u komoru, biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Izabrani kandidat je u obavezi da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom: “Prijava na oglas broj 6/2020“. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC


Pregledano: 452 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters