Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Kuvarica Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 22-04-2020)

OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC
18220 Aleksinac, Momčila Popovića 144
tel. 018/804-215

Kuvarica
na određeno vreme zbog povećanog obima posla

USLOVI: IV ili III stepen stručne spreme: kuvarica/kuvar. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi; potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu u struci na poslovima pripreme hrane (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC


Pregledano: 138 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters