Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE u Pančevo (Poslato na 23-04-2020)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE,
26000 Pančevo, Pasterova 2

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova

Opis poslova:
- organizuje, rukovodi i prati izvršenje finansijskih i računovodstvenih poslova; razvija,
- definiše i koordinira pripremu finansijskih planova i drugih opštih i pojedinačnih akata iz oblasti svog rada;
- koordinira izradu i pripremu finansijskih izveštaja;
- sarađuje sa organima kontrole, omogućava uvid u poslovanje, pruža potrebna obaveštenja i postupa po primedbama u skladu sa važećim propisima;
- donosi odluke o načinu realizacije finansijskih i računovodstvenih poslova;
- prati pravne propise i kontroliše sprovođenje zakonitosti namenskog i ekonomičnog trošenja finansijskih sredstava;
- kontroliše izradu finansijskih pregleda, analiza i izveštaja;
- projektuje prilive i odlive novčanih sredstava;
- koordinira u sprovođenju načela jednoobraznosti u vezi sa evidentiranjem i
izveštavanjem;
- rukovodi pripremom i izradom završnog računa;
- kontroliše formiranje dokumentacije za prenos novčanih sredstava.

USLOVI:
- visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama iz oblasti ekomonije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti ekonomije, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
- znanje rada na računaru;
- najmanje 5 godina radnog iskustva.

Dokazi koje kandidat podnosi:
- fotokopija diplome fakulteta,
- izvod iz matične knjige rođenih.
- uverenje o državljanstvu,
- radna biografija,
- dokaz o radnom iskustvu u struci.

Rok za prijavu kandidata Zavodu za javno zdravlje Pančevo, Pasterova br. 2 uz dostavljanje dokaza (lično ili putem pošte) je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Pančevo.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE


Pregledano: 657 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters