Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine izabrani lekar Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Voždovac" u Beograd (Poslato na 30-04-2020)

Dom zdravlja “Voždovac”, Beograd

Doktor medicine izabrani lekar, na neodređeno vreme, u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, sa punim radnim vremenom – 7 (sedam) izvršilaca

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz ovog oglasa su:

Završen medicinski fakultet
Položen stručni ispit
Poznavanje jednog stranog jezika
Rad na računaru (MS Office paket, internet)
Poželjno iskustvo na predmetnim poslovima.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US, 113/17 i 95/2018 – autentično tumačenje) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

- Uverenje o državljanstvu RS ( ne starije od 6 meseci );

Uz prijavu zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili kopiji, uz kraću biografiju sa propratnim pismom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma zdravlja “Voždovac”, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja “Voždovac” i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja “Voždovac”, Ustanička 16, svakog radnog dana od 7 do 13 časova ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom “Za oglas – doktor medicine izabrani lekar”.

Rok za dostavljanje prijava je
07.05.2020.Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Voždovac"


Pregledano: 594 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters