Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti - specijalista epidemiolog Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 06-05-2020)

DOM ZDRAVLjA
NOVI BEOGRAD
Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 30

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti - specijalista epidemiolog
na određeno vreme do tri meseca

USLOVI: medicinski fakultet, specijalista epidemiologije, stručni ispit, položen specijalistički ispit, licenca, najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa (neoverene fotokopije) predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (soba br. 3), na trećem spratu, Bulevar maršala Tolbuhina 30. Kandidati su dužni da na prijavi naznače za koji konkurs podnose prijavu. Prijavom na oglas kandidat daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja pored pisarnice, na trećem spratu, Bulevar maršala Tolbuhina 30, Novi Beograd. Izabrani kandidat će biti lično obavešten telefonskim putem.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 343 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters