Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 01-07-2020)

Viša medicinska sestra - tehničar

OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišovića 1

Viša medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima, za rad u Službi interne medicine sa ambulantom

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: viša medicinska sestra/tehničar ili strukovna medicinska sestra tehničar, VI/1 ili VI/2 stepen stručne spreme; položen stručni ispit, rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad. Opis poslova: prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice Bor. Kriterijumi za izbor kandidata: prosečna ocena školovanja/završnog ispita, dužina čekanja na posao, radno iskustvo u struci po položenom stručnom ispitu, ocena Komisije sa razgovora. Uz prijavu zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova - neoverene kopije dokumenata (neće se vraćati kandidatima), uz kraću biografiju (CV). Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima.

Viša medicinska sestra - tehničar
u operacionoj sali, za rad u Službi ortopedije sa traumatologijom i ambulantom, na određeno vreme radi zamene zaposlene na porodiljskom odsustvu

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslsve: viša medicinska sestra/tehničar ili strukovna medicinska sestra tehničar, VI/1 ili VI/2 stepen stručne spreme; položen stručni ispit, rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad. Opis poslova prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice Bor. Uz prijavu zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova - neoverene kopije dokumentacije (neće se vraćati kandidatima), uz kraću biografiju (CV). Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima i originale/overene kopije potrebne dokumentacije.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Oglas će biti objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja RS i Opšte bolnice Bor i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Bor, Dr Mišovića 1, 19210 Bor, sa naznakom „Za oglas”.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 396 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters