Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar; Citoskriner; Stomatološka sestra - tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 01-07-2020)

Laboratorijski tehničar; Citoskriner; Stomatološka sestra - tehničar

DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića 12

Citoskriner
za rad u citolaboratoriji za organizovani skrining grlića materice
6 izvršilaca

Opis poslova: vrši morfološku analizu ćelija dobijenih cervikalnim brisom u postupku skrininga.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: 1. završeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne akademske / strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; ili srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u oblasti bioloških nauka; 2. položen stručni ispit, dodatna obuka za citoskrining u organizovanom populacionom skriningu na rak grlića materice. Uz prijavu treba dostaviti i: 1. molbu za prijem sa tačno naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše i biografijom sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. overenu fotokopiju izvoda iz matične knjignje rođenih, ukoliko je došlo do promene prezimena potrebno je dostaviti overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih. 5. očitanu ličnu kartu. 6. kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Laboratorijski tehničar
za rad u citolaboratoriji za organizovani skrining grlića materice
2 izvršioca

Opis poslova: uzima uzorke biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja u zdravstvenoj ustanovi i u okviru terenskog rada; priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme; održava kulture mikroorganizama; radi na biohemijskim i drugim analizatorima; izvodi laboratorijske analize biloškog materijala, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; pravilno odlaže medicinski otpad.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: 1. završeno srednje obrazovanje (smer: laboratorijski tehničar), 2. položen stručni ispit; licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar. Uz prijavu treba dostaviti i: 1. molbu za prijem sa tačno naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše i biografijom sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, ukoliko je došlo do promene prezimena potrebno je dostaviti overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih; 5. očitanu ličnu kartu; 6. kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Stomatološka sestra - tehničar
za rad u Službi za dečiju i preventivnu stomatologiju, na određeno vreme, po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja

Opis poslova: asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite; asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; priprema stomatološku ordinaciju za rad; vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata; pravilno odlaže medicinski otpad.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: 1. završeno srednje obrazovanje (srednja medicinska škola), 2. položen stručni ispit; licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju stomatološka sestra - tehničar. Uz prijavu treba dostaviti i: 1. molbu za prijem sa tačno naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše i biografijom sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; ukoliko je došlo do promene prezimena potrebno je dostaviti overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih. 5. očitanu ličnu kartu; 6. kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

OSTALO: Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u listu “Poslovi” kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom zdravlja Požarevac, Jovana Šerbanovića 12, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC


Pregledano: 627 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters