Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Fizioterapeutski tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Ub (Poslato na 01-07-2020)

Fizioterapeutski tehničar

DOM ZDRAVLjA
14210 Ub, Dobrosava Simića 1
tel. 014/411-644

Fizioterapeutski tehničar

USLOVI: IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola - fizioterapeutski tehničar; položen stručni ispit; državljanstvo Republike Srbije. Opis poslova je kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Ub. Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; kopija lične karte; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi; overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na gore navedenu adresu. Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Fizioterapeutski tehničar
na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

USLOVI: IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola - fizioterapeutski tehničar; položen stručni ispit; državljanstvo Republike Srbije. Opis poslova je kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Ub. Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; kopija lične karte; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi; overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na gore navedenu adresu. Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 199 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters