Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na AKADEMIJA VASPITAČKO-MEDICINSKIH STRUKOVNIH STUDIJA u Kruševac (Poslato na 03-07-2020)

Više radnih mesta

AKADEMIJA VASPITAČKO-MEDICINSKIH STRUKOVNIH STUDIJA
37000 Kruševac, Balkanska 18

1. Nastavnik veština za užu naučno-stručnu oblast Integrativna zdravstvena i socijalna zaštita
na određeno vreme od 5 godina
3 izvršioca

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje prvog stepena iz oblasti zdravstvene nege, objavljeni stručni radovi i sposobnost za nastavni rad.

2. Nastavnik veština za užu naučno-stručnu oblast Integrativna zdravstvena i socijalna zaštita
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje prvog stepena i specijalizacija iz oblasti zdravstvene nege, objavljeni stručni radovi i sposobnost za nastavni rad.

3. Predavač za užu naučno-stručnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje prvog stepena, medicinski fakultet i specijalizacija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, objavljeni stručni radovi i sposobnost za nastavni rad.

4. Viši predavač za užu naučno-stručnu oblast Javno zdravlje
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje prvog stepena, master akademske studije zdravstvene nege i stečen naučni naziv doktor nauka u oblasti javno zdravlje, objavljeni stručni radovi i sposobnost za nastavni rad.

5. Viši predavač za užu nastavno-stručnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija
na određeno vreme od 5 godina
2 izvršioca

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje prvog stepena, stečen naučni naziv doktora nauka u oblasti fizikalna medicina i rehabilitacija, objavljeni stručni radovi i sposobnost za nastavni rad.

6. Viši predavač za užu naučno-stručnu oblast Hemija
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje prvog stepena, stečani naučni naziv doktora nauka u oblasti hemija, objavljeni stručni radovi i sposobnost za nastavni rad.

OSTALO: Lica koja podnose prijavu na konkurs za izbor u zvanje moraju priložiti i sledeću dokumentaciju: kratku životnu i radnu biografiju; fotokopije diploma svih nivoa studija; očitanu ličnu kartu; za pedagošku i nastavnu praksu (ako je kandidat ostvario na visokoškolskoj ustanovi), rezultati anketa: studenata, nastavnika i saradnika i dokaz o usavršavanju pedagoških aktivnosti u izvođenju nastave ili pozitivna ocena pristupnog predavanja (za kandidate koji nemaju pedagoško iskustvo); reference: naučni ili stručni radovi objavljeni u domaćim ili međunarodnim časopisima, udžbenici, zbirke zadataka, praktikumi, patenti, softverska rešenja, monografije, radovi štampani u zbornicima sa stručnih ili naučnih skupova i dr.; licence, stručni ispiti iz uže stručne oblasti za koju se bira i sl. Neblagovremene prijave i prijave bez kompletne dokumentacije neće biti razmatrane. Prijave slati na adresu: Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, Balkanska 18, 37000 Kruševac. (Oglas je važi od 26.06.2020. godine, kada je objavljen u listu „Politika“, i važi do 03.07.2020).


Skoro postavljeni poslovi AKADEMIJA VASPITAČKO-MEDICINSKIH STRUKOVNIH STUDIJA


Pregledano: 916 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters