Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar; Viša medicinska sestra - tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 - glavna se Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 08-07-2020)

Medicinska sestra-tehničar; Viša medicinska sestra - tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 - glavna sestra

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Viša medicinska sestra - tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 - glavna sestra
u Odeljenju intenzivne nege sa jedinicom za moždani udar u Službi za neurologiju, na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutne zaposlene do isteka odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: viša medicinska škola, smer viša med. sestra - tehničar, visoka medicinska škola strukovnih studija, strukovna medicinska sestra ili završen medicinski fakultet, osnovne strukovne studije prvog stepena na studijskom programu strukovna medicinska sestra tehničar VI/1 iliVI/2stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

2. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad na Prvom odeljenju - hirurška infekcija i kolorektalna hirurgija u Službi za hirurgiju, na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na neplaćenom odsustvu

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

3. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima, za rad u Odseku hepatobilijarne hirurgije na Trećem odeljenju - opšta i hepatobilijarna hirurgija u Službi za hirurgiju, na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na neplaćenom odsustvu

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

OSTALO: Zainteresovani kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za oglas“, sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 268 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters