Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 08-07-2020)

Više radnih mesta

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
za rad u Odeljenju za računovodstvo u Službi za ekonomske poslove, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednje obrazovanje, IV stepen stručne spreme, znanje rada na računaru. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

2. Domar/majstor održavanja
za rad u Odeljenju za tehničke i investicione poslove u Službi za tehničke, pomoćne i druge slične poslove, na određeno vreme na 3 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednje obrazovanje mašinsko-elektrotehnička škola III stepen stručne spreme, smer metalostrugar, metalobrusač, alatničar, mašinbravar, vodoinstalater, keramičar. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

3. Pomoćni radnik
za rad u Odeljenju za tehničke i investicione poslove u Službi za tehničke, pomoćne i druge slične poslove, na određeno vreme na 3 meseca, zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: osnovna škola, NK radnik. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

4. Tehničar održavanja odeće
u Odseku za pranje, peglanje i distribuciju veša Službe za pomoćne i druge poslove, na određeno vreme na 3 meseca, zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: osnovna škola, NK radnik. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

OSTALO: Zainteresovani kandidati podnose: Za radno mesto br. 1: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), izjavu ili dokaz o poznavanju rada na računaru. Za radno mesto br. 2: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime). Za radna mesta br. 3 i 4: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su svedočanstva ili uverenja izdati na devojačko prezime). Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas” sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 703 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters