Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KUČEVO u Kučevo (Poslato na 08-07-2020)

Vozač

DOM ZDRAVLjA KUČEVO
12240 Kučevo, Žike Popovića 48

Vozač
u sanitetskom prevozu

USLOVI: IV/III stepen stručne spreme, vozačka dozvola B kategorije. Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs sa biografijom, overena fotokopija diplome o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija koja ne može biti starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija ne starija od 6 meseci), uverenje iz suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (ne starije od 6 meseci), uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi – uverenje nadležne policijske stanice (ne starije od 6 meseci), vozačka dozvola B kategorije. Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i obrađuje ih Dom zdravlja Kučevo. Rok za podnošenje prijava je 8 od dana objavljivanja u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu sa biografijom i potrebnom dokumentacijom, dostaviti na adresu: Dom zdravlja Kučevo, Žike Popovića 48, 12240 Kučevo, sa naznakom: „Prijava na oglas za radno mesto ___________ redni broj __________“.Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KUČEVO


Pregledano: 330 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters