Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor za oblast Muzičko obrazovanje, uža stručno umetnička oblast Vokalno instrumentalna nastava Puno radno vreme

na AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA - ODSEK PIROT u Pirot (Poslato na 16-07-2020)

Profesor za oblast Muzičko obrazovanje, uža stručno umetnička oblast Vokalno instrumentalna nastava

AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH
STRUKOVNIH STUDIJA - ODSEK PIROT
18300 Pirot, Ćirila i Metodija 29

Profesor za oblast Muzičko obrazovanje, uža stručno umetnička oblast Vokalno instrumentalna nastava
na određeno vreme do pet godina

USLOVI: stečen naučni naziv doktora nauka ili akademski naziv magistra nauka ili stručni naziv specijaliste akademskih studija, iz stručno-umetničke oblasti za koju se bira u zvanje, stečen na akreditovanom univerzitetu i akreditovanom studijskom programu u Republici Srbiji ili ekvivalentan naučni, odnosno stručni naziv iz naučne, odnosno stručne oblasti za koju se bira u zvanje, stečen u inostranstvu, priznat u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, izuzetno za predavača može biti izabrano i lice koje ima visoko obrazovanje prvog, odnosno drugog stepena i priznata umetnička ostvarenja. Ostali uslovi: sposobnost za nastavni rad, radno iskustvo i reference predavača u oblasti društveno-humanitarnog polja utvrđeni su čl. 73 i 74 ZOVO, Statutom ATVSS br. 01-1/155-10 od 25.06.2020. god. Prijave kandidata sa prilozima (biografija, spisak naučnih i stručno-umetničkih radova i same radove - reference, overene diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, dokaz o radnom iskustvu u nastavi sa izveštajem o rezultatima ankete u visokoškolskoj ustanovi ili pozitivnoj oceni pristupnog predavanja - za kandidate koji nemaju pedagoško iskustvo), podnose se na adresu: Odsek Pirot Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, 18300 Pirot, Ćirila i Metodija 29. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i prijave bez kompletne dokumentacije neće biti razmatrane.


Pregledano: 383 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters