Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćni kuvar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU “BANjA KANjIŽA” u Kanjiža (Poslato na 16-07-2020)

Pomoćni kuvar

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
“BANjA KANjIŽA”
24420 Kanjiža, Narodni park bb

Pomoćni kuvar
za potrebe Odseka za maloprodajnu jedinicu

USLOVI: III stepen stručne spreme ugostiteljskog ili prehrambenog smera, izuzetno može i osnovno obrazovanje; 6 meseci radnog iskustva na poslovima pomoćnog kuvara.

Opis posla: Brine se o pripremi jela i odgovara za kvalitet i ukus hrane koja se servira korisnicima usluga Specijalne bolnice. Vrši pripremu namirnica za pripremanje jela, održava higijenu, prostora, opreme i pribora za rad. Pranje crnog i belog posuđa. Vrši skladištenje robe. Prenosi pripremljenu hranu za objekat “Abella”. Izdaje gotovu hranu. Priprema dnevna jela. Pomaže kuvaru-poslastičaru u spremanju svih vrsta jela u kuhinji. Priprema i servira jela za doručak. Servira pripremljene obroke od strane kuvara-poslastičara (ručak-večera). Stara se o higijenskoj čistoći kuhinje, pomoćnih prostorija i kuhinjskog inventara. Prevozi i predaje pripremljenu hranu u objektu „Abella”. Prilikom većih manifestacija koje se izvode u restoranu angažuje se i na svim ostsalim poslovima kao što su pranje posuđa, pomoć kod pripreme jela i servrianja, čišćenja uređaja svih ostalih prostorija. Angažuje se i kao radnik u kuhinji „Abella” na pripremi doručka i podeli ručka i večere, kao i uređenju iste. Odgovoran je za higijenu prostora i sredstava sa kojima radi kao i za ličnu higijenu. Odgovoran je za primenu HACCP standarda u svom delokrugu rada. Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara saradniku ugostiteljstva.

OSTALO: Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas, kratku biografiju, fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, fotokopiju lične karte, dokaz o vakcinalnom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971. g. Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas je postavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12.00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Rezultati konkursa će biti istaknuti na zvaničnom sajtu SBR „Banja Kanjiža”, kao i na oglasnoj tabli u prostorijama iste. Rok za žalbu je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža”, Odeljenje za pravne i opšte poslove, 24420 Kanjiža, Narodni park bb, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove pomoćnog kuvara”.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU “BANjA KANjIŽA”


Pregledano: 533 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters