Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik (u svim zvanjima) za užu naučnu i stručnu oblast Energetika Puno radno vreme

na VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 16-07-2020)

Saradnik (u svim zvanjima) za užu naučnu i stručnu oblast Energetika
Oglas važi od: 15.7.2020.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Nemanjina 2
tel. 012/531-667

Saradnik (u svim zvanjima) za užu naučnu i stručnu oblast Energetika
na određeno vreme

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i definisane važećim Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika VTŠSS Požarevac, kao i važećim Pravilnikom o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mesta VTŠSS Požarevac (oba pravilnika se mogu naći na stranici www.vts-pozarevac.edu.rs). Kandidat treba da ispunjava opšte uslove utvrđene čl. 82, 83 i 84 Zakona o visokom obrazovanju, kao i posebne uslove: osnovne, master, specijalističke, magistarske ili doktorske studije iz oblasti elektroenegetike (elektrotehnički ili drugi odgovarajući fakultet - prednost elektrotehnički). Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: biografiju, overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, potvrdu o upisanim ili završenim doktorskim studijama (uverenje o položenim ispitima). Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose na adresu: Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac, Nemanjina 2, 12000 Požarevac, sa naznakom: „Konkurs Energetika“.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC


Pregledano: 159 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters