Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Asistent Puno radno vreme

na VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 16-07-2020)

Asistent...
Oglas važi od: 15.7.2020.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Nemanjina 2
tel. 012/531-667

Raspisuje konkurs za izbor u zvanje saradnika:

Asistent za naučnu oblast Opšte mašinstvo
na određeno vreme od 3 godine sa mogućnošću produženja ugovora za još 3 godine

Asistent za naučnu oblast Proizvodne i upravljačke tehnologije
na određeno vreme od 3 godine sa mogućnošću produženja ugovora za još 3 godine

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i definisane važećim Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika VTŠSS Požarevac, kao i važećim Pravilnikom o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mesta VTŠSS Požarevac (oba pravilnika se mogu naći na stranici www.vts-pozarevac.edu.rs). Kandidat treba da ispunjava opšte uslove utvrđene čl. 82, 83 i 84 Zakona o visokom obrazovanju, kao i posebne uslove: asistent - VSS - diplomirani inženjer mašinstvo-master mašinstva i student doktorskih studija iz uže naučne oblasti za koje se bira (završen mašinski fakultet i upisane doktorske studije na mašinskom fakultetu, prednost mašinski fakultet Beograd). Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: biografiju, overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, potvrdu o upisanim doktorskim studijama (i uverenje o položenim ispitima na doktorskim studijama, ukoliko kandidat poseduje isto). Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacmijom kandidati podnose na adresu: Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac, Nemanjina 2, 12000 Požarevac, sa naznakom: „Konkurs Opšte mašinstvo ili Proizvodne i upravljačke tehnologije“, u zavisnosti od oblasti za koju je prijava.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC


Pregledano: 441 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters