Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike; Radnik na održavanju čistoće, čistačica - spremačica Puno radno vreme

na ŠKOLA PRIMENjENIH UMETNOSTI u Šabac (Poslato na 16-07-2020)

Nastavnik matematike; Radnik na održavanju čistoće, čistačica - spremačica

ŠKOLA PRIMENjENIH UMETNOSTI
15000 Šabac, Dobropoljska 5

Radnik na održavanju čistoće, čistačica - spremačica

USLOVI: I stepen stručne speme, osmogodišnja škola.

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik matematike
sa 89% radnog vremena

USLOVI: VII stepen stručne spreme; profesor matematike, dipl. matematičar, dipl. matematičar-profesor matematike, dipl. matematičar-teorijska matematika, dipl. matematičar-primenjena matematika, dipl. inženjer matematike sa izbornim predmetom osnovi geometrije, dipl. informatičar, profesor hemije-matematike, profesor geografije-maematike, profesor fizike-matematike, profesor biologije-matematike, dipl. profesor matematike - master, dipl. matematičar – master, profesor matematike-teorijsko usmerenje, profesor matematike-teorijski smer, profesor informatike-matematike, dipl. matematičar za teorijsku matematiku i primenu, dipl. matematičar za računarstvo i informatiku, dipl. matematičar-informatičar, dipl. matematičar-matematika finansija, profesor dipl. matematičar-astronom, dipl. matematičar za matematiku ekonomije, profesor matematike i računarstva.

OSTALO: Prijave sa biografijom i dokumentima (overena fotokopija diplome - uverenje o završenom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih - ne starije od 6 meseci, uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, uverenje da kandidat nije osuđivan), dostaviti Školi primenjenih umetnosti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Za dodatne informacije javiti se na telefon 015/342-174.


Pregledano: 558 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters