Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut; Tehničar održavanja odeće - peglač Puno radno vreme

na KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ” u Beograd (Poslato na 22-07-2020)

Viši fizioterapeut; Tehničar održavanja odeće - peglač

KLINIKA ZA REHABILITACIJU
„Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ”
11000 Beograd, Sokobanjska 13
tel. 011/2062-504

Viši fizioterapeut

USLOVI: viša medicinska škola - strukovni fizioterapeut (VI stepen), položen stručni ispit i radno iskustvo sa polupokretnim i nepokretnim pacijentima.

Tehničar održavanja odeće - peglač

USLOVI: osnovno obrazovanje/KV, radno iskustvo na poslovima peglača.

OSTALO: Kandidati su obavezni da dostave: kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i mejl-adresom, neoverene fotokopije diplome o završenoj školi i položenom stručnom ispitu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na navedenu adresu Klinike - Pravna služba, sa naznakom „Prijava za oglas”, sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše. Prijave moraju da budu primljene u Klinici najkasnije osmog dana od dana objavljivanja oglasa kao poslednjeg dana roka za podnošenje prijava, do 14.00 časova, bez obzira na način dostave. Prijave koje budu primljene u Klinici posle isteka dana i sata navedenog u ovom oglasu smatraće se nablagovremenim i neotvorene će se vratiti pošiljaocu, sa naznakom datuma i sata kada su primljene u Klinici. Prijave sa nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom će biti odbijene kao neispravne.


Skoro postavljeni poslovi KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ”


Pregledano: 407 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters