Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši radiološki tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 22-07-2020)

Viši radiološki tehničar

DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD
11070 Novi Beograd
Bulevar maršala Tolbuhina 30
tel. 011/222-21-00

Viši radiološki tehničar
na određeno vreme do 3 meseca

USLOVI: viša medicinska škola, smer za radiološke tehničare ili visoka zdravstvena škola strukovnih studija, smer za radiološke tehničare, položen stručni ispit, licenca, najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju višeg radiološkog tehničara. Prijave sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i neoverenim fotokopijama dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (III sprat, soba br.3), na navednoj adresi, sa naznakom za koji konkurs se podnosi prijava. Prijavom na oglas kandidat daje saglasnost za obradu podatka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja pored pisarnice, a izabrani kandidat će biti lično obavešten telefonskim putem.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 548 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters