Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 22-07-2020)

Spremačica

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/573-186

Spremačica
u prostorijama u kojima se pružaju zdravstvene usluge, na određeno vreme zbog povećanog obima posla, a najduže do 24 meseca, za rad u Službi za obavljanje zajedničkih poslova, Odsek tehničkih poslova
2 izvršioca

USLOVI: osnovno obrazovanje. Kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku biografiju, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih, fotokopiju uverenja o državljanstvu, fotokopiju diplome o završenom osnovnom obrazovanju.

Opis poslova: održava higijenu prostorija i opreme u kojima se obavlja zdravstvena delatnost; održava higijenu u administrativnim prostorijama; održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove; obavlja poslove pranja, peglanja i održavanja odeće, veša i druge robe za potrebe zdravstvene ustanove. Obavlja poslove dezinfekcije prostorija, predmeta, pribora i inventara. Obavlja poslove uklanjanja i odnošenja nečistog veša na pranje. Uklanja i druge nečiste otpadne materijale i predmete odnošenjem na to određeno mesto. Obavlja poslove donošenja i spremanja čistog veša kao i poslove trebovanja i donošenja potrošnog i drugog materijala neophodnog za rad službi. Obavlja poslove na koje je ovlašćen rešenjem ili odlukom direktora, a koji su iz delokruga rada službe u okviru svog stepena stručne spreme odnosno obrazovanja, radne sposobnosti i zanimanja. Za svoj rad odgovara šefu odseka tehničkih i drugih poslova.

OSTALO: Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedeno radno mesto podnose se u neoverenim kopijama. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Prijava za konkurs za radno mesto spremačice za rad u Službi za obavljanje zajedničkih poslova, Odsek tehničkih poslova“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i listu „Poslovi”. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/573-186.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 310 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters