Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar...; Tehnički sekretar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 29-07-2020)

Medicinska sestra - tehničar...; Tehnički sekretar

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Medicinska sestra - tehničar u operacionoj sali
za rad u Odseku anestezije za Službu ortopedije, traumatologije, oftalmologije i ORL u Službi za anesteziologiju i reanimatologiju pri Zajedničkim medicinskim poslovima Opšte bolnice Kruševac
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene do isteka porodiljskog odsustva

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen; stručni ispit; licenca; najmanje godinu dana radnog iskustva u navedenom zvanju. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

2. Medicinska sestra - tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji
za rad u Dnevnoj bolnici za hemioterapiju pri Zajedničkim medicinskim poslovima Opšte bolnice Kruševac, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na bolovanju

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac

3. Tehnički sekretar
pri Upravi Opšte bolnice Kruševac, na određeno vreme 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja školska sprema, IV stepen, znanje rada na računaru. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

OSTALO: Za radno mesto br. 1 i 2 zainteresovani kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa. Za radno mesto br. 3 zainteresovani kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), dokaz ili izjavu o znanju rada na računaru. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas”, sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 374 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters