Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU u Beograd (Poslato na 29-07-2020)

Viši fizioterapeut

GRADSKI ZAVOD ZA
PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU
11000 Beograd, Preševska 35

Viši fizioterapeut

USLOVI: visoka stručna sprema (VI/1 stepen) zdravstvene struke; položen stručni ispit; obaveze: sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (kineziterapija, inhalaciona terapija, posturalna drenaža, funkcionalne treninge sa i bez NIV-a) i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.; sprovodi kontinuirani nadzor procesa statističkog izveštavanja; uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi aparatima za izbacivanje sekreta; prati pacijentovo stanje i napredak; prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja; podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi, obavlja i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu neposrednih rukovodilaca i direktora Zavoda; odgovoran je za svoj rad odgovornoj sestri odeljenja, glavnoj sestri i načelniku odeljenja.

OSTALO: Uz prijavu na oglas kandidat prilaže sledeću dokumentaciju (u originalu ili overene fotokopije): dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi, kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, licencu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu. Rok za dostavu prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti na adresu: Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd, Preševska 35, 11000 Beograd, svakog radnog dana od 07 do 15 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba za kontakt: Snežana Radović, 011/3811-823.


Skoro postavljeni poslovi GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU


Pregledano: 278 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters