Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 26-08-2020)

Medicinska sestra - tehničar

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 161. Medicinska sestra - tehničar
na infektivnom odeljenju, za rad u Odeljenju za infektivne bolesti Službe za infektivne i kožne bolesti, na određeno vreme, najduže do 6 meseci, radi implementacije Projekta Kancelarije UNOPS-a, za podršku zapošljavanja kadrova radi suzbijanja virusa COVID-19 u Opštoj bolnici Kruševac
5 izvršilaca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac. Zainteresovani kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas” sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 212 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters