Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viši radiološki tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 26-08-2020)

Doktor medicine; Viši radiološki tehničar

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 161. Doktor medicine
za rad u Službi prijema i zbrinjavanja urgentnih stanja pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme na 6 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.2. Doktor medicine
za rad u Službi za psihijatriju, na određeno vreme na 6 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.3. Doktor medicine
za rad u Službi za otorinolaringologiju, na određeno vreme na 6 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.4. Doktor medicine
za rad u Službi za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom, na određeno vreme na 6 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.5. Doktor medicine
za rad u Službi radiološke dijagnostike, na određeno vreme na 6 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.6. Doktor medicine
za rad u Službi za pedijatriju, na određeno vreme na 6 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.7. Doktor medicine
za rad u Službi mikrobiološke dijagnostike, na određeno vreme, na 6 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.8. Doktor medicine
za rad na Odeljenju za infektivne bolesti Službe za infektivne i kožne bolesti, na određeno vreme na 6 meseci zbog povećanog obima posla
3 izvršioca

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.9. Doktor medicine
za rad u Službi za pneumoftiziologiju, na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutne zaposlene do isteka porodiljskog odustva

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.10. Viši radiološki tehničar
u dijagnostici, za rad u Službi radiološke dijagnostike pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI: viša medicinska škola ili visoka zdravstvena škola strukovnih studija, smer za RO tehničara, VI/1 ili VI/2 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.OSTALO: Zainteresovani kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas” sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 211 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters