Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila; Vozač vozila B kategorije; Pomoćni radnik Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 26-08-2020)

Vozač sanitetskog vozila; Vozač vozila B kategorije; Pomoćni radnik

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 161. Vozač sanitetskog vozila
u bolničkim ustanovama, za rad u Odseku za sanitetski transport pacijenata u Službi prijema i zbrinjavanja urgentnih stanja pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednje obrazovanje, vozačka dozvola B kategorije. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.2. Vozač vozila B kategorije
za rad u Odeljenju za poslove bezbednosti, telefonske centrale i unutrašnjeg transporta u Službi za tehničke, pomoćne i druge slične poslove, na određeno vreme na 3 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja školska sprema, izuzetno: osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe; vozačka dozvola B kategorije. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji.3. Pomoćni radnik
za rad u Odeljenju za tehničke i investicione poslove u Službi za tehničke, pomoćne i druge slične poslove, na određeno vreme, na 3 meseca zbog povećanog obima posla
3 izvršioca

USLOVI: Osnovna škola, NK radnik. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.Za radno mesto 1 kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana, fotokopiju vozačke dozvole B kategorije, fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime.

Za radno mesto 2 kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome ili overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi sa potvrdom o radnom iskustvu na navedenim poslovima, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju vozačke dozvole B kategorije, fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime).

Za radno mesto 3 kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su svedočanstva ili uverenja izdati na devojačko prezime).

OSTALO: Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas” sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 295 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters