Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Mionica (Poslato na 26-08-2020)

Viši fizioterapeut

DOM ZDRAVLjA
14242 Mionica, Kneza Grbovića 307
tel. 014/3421-176Viši fizioterapeut
za rad u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, u ambulanti Vrujci

USLOVI: završena viša medicinska škola, smer viši fizioterapeut, VI/1 stepen stručne spreme; položen stručni ispit; posedovanje licence za rad. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; original ili overenu kopiju diplome o završenoj višoj medicinskoj školi; original ili overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; rešenje o licenci izdato od Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na oglas dostaviti na gore navedenu adresu sa naznakom „za oglas - ne otvarati” ili direktno u računovodstvenu službu Doma zdravlja Mionica, svakog radnog dana od 07 do 15 časova. Kontakt telefon: 014/3421-176. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na konkurs, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu odlučiće direktor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Mionica i oglasnoj tabli Doma zdravlja Mionica.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 147 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters