Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik matematike Puno radno vreme

na ŠKOLA PRIMENjENIH UMETNOSTI ŠABAC u Šabac (Poslato na 26-08-2020)

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik matematike

ŠKOLA PRIMENjENIH UMETNOSTI ŠABAC
15000 Šabac, Dobopoljska 5

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik matematike
sa 89% radnog vremena

USLOVI:VII stepen stručne spreme, profesor matematike; diplomirani matematičar; diplimorani matematičar - profesor matematike; diplomirani matematičar-teorijska matematika; diplomirani matematičar-primenjena matematika; diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije); diplomirani informatičar; profesor hemije-matematike; profesor geografije-matematike; profesor fizike-matematike; profesor biologije-matematike; diplomirani profesor matematike - master; diplomirani matematičar - master; profesor matematike-teorijsko usmerenje; profesor matematike-teorijski smer; profesor informatike-matematike; diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; diplomirani matematičar-informatičar; diplomirani matematičar-matematika finansija; diplomirani matematičar-astronom; diplomorani matematičar za matematiku ekonomije; profesor matematike i računarstva.

OSTALO: Prijave sa biografijom i dokumentima (overena fotokopija diplome - uverenje o završenom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih - ne starije od 6 meseci, uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, uverenje da kandidat nije osuđivan), dostaviti Školi primenjenih umetnosti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Za dodatne informacije javiti se na telefon: 015/342-174.


Pregledano: 335 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters