Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 26-08-2020)

Medicinska sestra/tehničar


OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišovića 1Medicinska sestra/tehničar
u operacionoj sali, za rad u Službi za anesteziju sa reanimatologijom i ambulantom za bol, na određeno vreme radi zamene zaposlene na porodiljskom odsustvu

USLOVI: pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završena medicinska škola - medicinska sestra/tehničar, opšti smer, IV stepen stručne spreme; položen stručni ispit i najmanje 6 meseci radnog iskustva u bolničkim uslovima po položenom stručnom ispitu; rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad. Opis poslova prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice Bor.Medicinska sestra/tehničar
u hemodijalizi, za rad u Odeljenju hemodijalize, na određeno vreme radi zamene zaposlene na bolovanju i porodiljskom odsustvu

USLOVI: pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završena medicinska škola - medicinska sestra/tehničar, opšti smer, IV stepen stručne spreme; položen stručni ispit i najmanje 6 meseci radnog iskustva u bolničkim uslovima po položenom stručnom ispitu; rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad. Opis poslova prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice Bor.OSTALO: Uz prijavu zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova- neoverene kopije dokumentacije (neće se vraćati kandidatima), uz kraću biografiju (CV). Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran, pre zaključnjenja Ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima i orginale/overene kopije potrebne dokumentacije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Oglas će biti objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja RS i Opšte bolnice Bor i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Bor, Dr Mišovića br. 1., 19210 Bor, sa naznakom “Za oglas”.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 282 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters