Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar; Viši laboratorijski tehničar; Servirka Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 02-09-2020)

Medicinska sestra - tehničar; Viši laboratorijski tehničar; Servirka

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 141) Medicinska sestra - tehničar
u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji, na određeno vreme radi zamene odsutnog zapolenog za potrebe Klinike za medikalnu onkologiju
6 izvršilaca

2) Medicinska sestra - tehničar
u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji na određeno vreme radi zamene odsutnog zapolenog za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju
5 izvršilaca

3) Medicinska sestra - tehničar
u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji na određeno vreme radi zamene odsutnog zapolenog za potrebe Klinike za radiološku onkologiju i dijagnostiku - radioterapija
4 izvršioca

4) Medicinska sestra - tehničar
u ambulanti na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog za potrebe Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede

USLOVI: srednje obrazovanje iz oblasti zdravstva, opšteg smera; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju; zdravstvena sposobnost.5) Medicinska sestra - tehničar
u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog za potrebe Službe za pedijatrijsku onkologiju

USLOVI: srednje obrazovanje iz oblasti zdravstva, opšteg ili pedijatrijkog smera; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju; zdravstvena sposobnost.6) Viši laboratorijski tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog za potrebe Službe za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

OSTALO za radna mesta od 1 do 6: kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg smera (za poslove pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4); fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg ili pedijatrijskog smera (za poslove pod rednim brojem 5); fotokopija svedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole (za poslove pod rednim brojem 1, 2, 3, 4 i 5); fotokopiju diplome o završenoj visokoj zdravstvenoj školi strukovnih strudija (za poslove pod rednim brojem 6); fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu (za sva radna mesta); fotokopija licence (za sva radna mesta); dokaz o radnom iskustvu (za sva radna mesta).7) Servirka
na određeno vreme radi povećanog obima posla u trajanju od 6 meseci, za potrebe Odeljenja ishrane i higijene

USLOVI: srednje obrazovanje, zdravstvena sposobnost. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi.OSTALO za sva radna mesta: kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na navedenu adresu Instituta - Odeljenje za pravne poslove (za oglas), u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 419 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters