Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viši fizioterapeut; Fizioterapeutski tehničar; Laboratorijski tehničar; Ginekološko Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 09-09-2020)

Doktor medicine; Viši fizioterapeut; Fizioterapeutski tehničar; Laboratorijski tehničar; Ginekološko-akušerska sestra/babica; Medicinska sestra - tehničar

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
Kruševac1. Doktor medicine
za rad u Službi za neurologiju, na određeno vreme 5 meseci, zbog povećanog obima posla

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.2. Viši fizioterapeut
za rad u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: viša medicinska škola fizioterapeutskog smera ili visoka medicinksa škola strukovnih studija, strukovni fizioterapeut ili završen medicinski fakultet, osnovne strukovne studije prvog stepena na studijskom programu strukovni terapeut VI/1 ili VI/2stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.3. Fizioterapeutski tehničar
za rad u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme, na 3 meseca zbog povećanog obima posla
3 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola fizioterapeutskog smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.4. Laboratorijski tehničar
u dijagnostici, za rad u Službi mikrobiološke dijagnostike pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola laboratorijskog smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.5. Ginekološko-akušerska sestra/babica
u porodilištu, u Odeljenju akušerstva Službe za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola, ginekološko-akušerskog smera, IV stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.6. Medicinska sestra - tehničar
u transfuziologiji za rad u bolničkoj banci krvi Službe za transfuziologiju pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg ili laboratorijskog smera, IV ili V stepen, stručni ispit; licenca, završen specijalistički ispit za rad u službi za transfuziju krvi; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.7. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi za internu medicinu, na određeno vreme, na 3 meseca zbog povećanog obima posla
3 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.8. Medicinska sestra - tehničar
na infektivnom odeljenju za rad u Službi za pneumoftiziologiju, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.9. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi za neurologiju, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.10. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Odeljenju za stacionarno lečenje u Službi za pedijatriju, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg ili pedijatrijskog smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.11. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Odseku za palijativno lečenje Službi za produženo lečenje i negu, na određeno vreme, na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.12. Medicinska sestra - tehničar
u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka za rad u Službi za psihijatriju, na određeno vreme, na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.13. Medicinska sestra - tehničar
u ambulanti u Službi za psihijatriju, na određeno vreme, na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.14. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Prvom odeljenju - hirurška infekcija i kolorektalna hirurgija u Službi za hirurgiju, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.15. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Trećem odeljenju - opšta i hepatobilijarna hirurgija u Službi za hirurgiju, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju16. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi za ortopediju i traumatologiju, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.17. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi za otorinolaringologiju, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.18. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Službi za oftalmologiju, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.19. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima za rad u Odeljenju za standardnu negu Službe za urologiju, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.20. Medicinska sestra - tehničar
u urgentnim službama i reanimaciji u Službi prijema i zbrinjavanja urgentnih stanja pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla
3 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.OSTALO: Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac. Zainteresovani kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u oglasima u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Oglas objavljen i na web sajtu Opšte bolnice Kruševac i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas” sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na adresu: Opšta bolnica Kruševac, 37000 Kruševac, Kosovska 16.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 387 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters