Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Informatičar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KUČEVO u Kučevo (Poslato na 09-09-2020)

Informatičar

DOM ZDRAVLjA KUČEVO
12240 Kučevo, Žike Popovića 48

Informatičar

USLOVI: VI/1 stepen stručne spreme, informatičar sa višom odnosno visokom strukovnom školom Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs sa biografijom, overena fotokopija diplome o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija koja ne može biti starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija ne starija od 6 meseci), uverenje iz suda (ne starije od 6 meseci), uverenje iz SUP-a. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu sa biografijom i potrebnom dokumentacijom, dostaviti na adresu: Dom zdravlja Kučevo, Žike Popovića br. 48 12240 Kučevo, sa naznakom „Prijava na oglas za radno mesto ___________ redni broj __________”.Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KUČEVO


Pregledano: 319 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters