Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Likvidator Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PREŠEVO u Preševo (Poslato na 09-09-2020)

Likvidator

DOM ZDRAVLjA PREŠEVO
Preševo, 15. novembar 881. Likvidator
na određeno vreme radi zamene zaposlene do njenog povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za rad u Službi za opšte, pravne i ekonomsko-finansijske poslove

USLOVI: IV stepen stručne spreme, ekonomski tehničar ili gimnazija. Kandidati uz prijavu podnose: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; izvod iz matične knjige rođenih; državljanstvo; kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom, imejl adresom. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Oglas je objavljen i na internet stranici Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora u radni odnos, podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji budu izabrani, pre zaključivanja ugovora o radu dužni su da dostave dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Prijavu sa dokumentacijom i tačnom naznakom za koje radno mesto konkurišu dostaviti na adresu: Doma zdravlja Preševo, u Preševu (Kadrovska služba) - 15. novembar br. 88. Nepotpune, neblagovremene prijave u kojima nije naglašeno radno mesto za koje se konkuriše neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PREŠEVO


Pregledano: 1208 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters