Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar u dijagnostici Puno radno vreme

na Opšta bolnica "Đorđe Joanović" u Zrenjanin (Poslato na 15-09-2020)

Laboratorijski tehničar u dijagnostici

Opšta bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin

Broj: 01-3396/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14, 13/2017 –odluka US i 113/2017), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 96/2019 i 58/2020), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine, na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-6750/2020 od 27.08.2020. godine, a koji smo primili 11.09.2020. godine, del.broj: 01-3372 i Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-3396 od 14.09.2020. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

Laboratorijski tehničar u dijagnostici …………………………. 1 izvršilac

Kandidati moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – smer laboratorijski tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5, sa naznakom OGLAS

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 15.09.2020. do 22.09.2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja
22.09.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica "Đorđe Joanović"


Pregledano: 159 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters