Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 16-09-2020)

Više radnih mesta

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
Kruševac

O G L A S
Za prijem u radni odnos na određeno vreme
Za radno mesto - poslove:

1. Viša medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima - odgovorna sestra, za rad u Odseku za palijativno lčenje u Službi za produženo lečenje i negu, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na neplaćenom odsustvu

USLOVI: viša medicinska škola, smer viša med. sestra - tehničar, VI/1stepen ili visoka medicinska škola strukovnih studija ili završen medicinski fakultet, osnovne strukovne studije prvog stepena na studijskom programu strukovna medicinska sestra – tehničar, VI/2 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

2. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima, za rad u Odseku hepatobilijarne hirurgije na Trećem odeljenju - opšta i hepatobilijarna hirurgija u Službi za hirurgiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na neplaćenom odsustvu

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

3. Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima, za rad na Prvom odeljenju - hirurška infekcija i kolorektalna hirurgija u Službi za hirurgiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na neplaćenom odsustvu

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

4. Medicinska sestra - tehničar
u operacionoj sali, za rad u Odseku za maksilofacijalnu hirurgiju u Službi za otorinolaringologiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na bolovanju

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

5. Medicinska sestra - tehničar
u ginekologiji i akušerstvu, za rad u Odseku za reproduktivnu medicinu i ginekološku endokrinologiju Službe za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene do isteka porodiljskog odsustva

USLOVI: srednja medicinska škola ginekološko-akušerskog smera, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

OSTALO: Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac. Zainteresovani kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u oglasima u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Opšte bolnice Kruševac i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za oglas” i nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na adresu: Opšta bolnica Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 950 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters