0

Aplikacija

Medicinska sestra tehničar u ambulanti Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA VALjEVO u Valjevo (Poslato na 16-09-2020)

Medicinska sestra tehničar u ambulanti

OPŠTA BOLNICA VALjEVO
14000 Valjevo, Sinđelićeva 62
tel. 014/295-580

Medicinska sestra tehničar u ambulanti
za potrebe Službe za ORL sa maksilofacijalnom hirurgijom i specijalističkim kabinetima, na određeno vreme do šest meseci radi obezbeđenja uslova u pogledu kadra za obavljanje zdravstvene delatnosti

USLOVI: IV stepen stručne spreme, završena medicinska škola opšteg smera; položen stručni ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima; fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena). Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Valjevo, Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove, Sinđelićeva 62, 14000 Valjevo, sa naznakom: “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ________ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu).Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA VALjEVO


Pregledano: 133 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters