0

Aplikacija

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ŽITORAĐA u Žitorađa (Poslato na 16-09-2020)

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ŽITORAĐA
18412 Žitorađa, Topličkih heroja 51
tel. 027/836-2834, 027/240-994

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

USLOVI: VII stepen stručne spreme. Uz prijavu sa biografijom kandidati dostavljaju i overenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, izvod iz MK rođenih, uverenje MUP-a da nisu pravosnažno osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci i uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak. Svu dokumentaciju dostaviti u originalu ili overenoj fotokopiji, lično na gore navedenu adresu. Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ŽITORAĐA


Pregledano: 174 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters