Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 23-09-2020)

Medicinska sestra-tehničar

OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišovića 1

Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima, za rad u Službi opšte i vaskularne hirurgije, na određeno vreme radi zamene zaposlene na bolovanju i porodiljskom odsustvu

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završena medicinska škola - medicinska sestra/tehničar, opšti smer, IV stepen stručne spreme; položen stručni ispit i najmanje 6 meseci radnog iskustva na bolničkom odeljenju po položenom stručnom ispitu; rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad. Opis poslova: prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice Bor. Uz prijavu zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova - neoverene kopije dokumentacije (neće se vraćati kandidatima), uz kraću biografiju (CV). Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima i originale/overene kopije potrebne dokumentacije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Oglas će biti objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja RS i Opšte bolnice Bor i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Bor, Dr Mišovića 1, 19210 Bor, sa naznakom „Za oglas“.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 299 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters