Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Voždovac" u Beograd (Poslato na 28-09-2020)

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu

Dom zdravlja “Voždovac”, Beograd

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Doktora medicine specijaliste izabranog lekara za decu – na neodređeno vreme, u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, sa punim radnim vremenom – 1 (jedan) izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz ovog oglasa su:

Završen medicinski fakultet
Položen stručni ispit
Položen specijalistički ispit iz oblasti pedijatrije
Poznavanje jednog stranog jezika
Rad na računaru (MS Office paket, internet)

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

- Uverenje o državljanstvu RS ( ne starije od 6 meseci );

- Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (Uverenje suda ne starije od 6 meseci)

Uz prijavu zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim kopijama, ne starijim od šest meseci, uz kraću biografiju sa propratnim pismom. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma zdravlja „Voždovac“, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja „Voždovac“ i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja „Voždovac“, Ustanička 16, svakog radnog dana od 700 do 1500 časova ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom „Za oglas – doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu“.

Rok važenja
06.10.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Magisterij/specijalizacija
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Voždovac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno

Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Voždovac"


Pregledano: 280 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters