Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Farmaceutski tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI u Beograd (Poslato na 30-09-2020)

Farmaceutski tehničar

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
11040 Beograd, Teodora Drajzera 44

Farmaceutski tehničar
na određeno vreme, zbog povećanog obima posla do šest meseci

USLOVI: srednja medicinska škola, farmaceutski tehničar, IV stepen stručne spreme, 6 meseci radnog iskustva, položen stručni ispit, licenca/rešenje o upisu u imenik KMSZTS. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Uz prijavu priložiti: kratku biografiju, diplomu ili potvrdu (fotokopiju) završene škole koja se traži oglasom, uverenje (fotokopija) o položenom stručnom ispitu, licencu ili rešenje o upisu u imenik KMSZTS (fotokopija).

OSTALO: U slučaju izbora, kandidat je dužan da donese original ili overenu kopiju predmetnih dokumenata. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Prijave se podnose neposredno u upravu ili poštom na adresu: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, 11040 Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44, sa naznakom: „Za oglas“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI


Pregledano: 253 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters