Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Spremač - spremačica; Pomoćni kuvar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 30-09-2020)

Doktor medicine; Spremač - spremačica; Pomoćni kuvar

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Doktor medicine
za rad u Službi za internu medicinu, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za vreme mirovanja radnog odnosa

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.

2. Doktor medicine
za rad u Službi za otorinolaringologiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, do isteka porodiljskog odsustva

USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

3. Spremač - spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge za rad u Odeljenju za održavanje higijene objekata i prostora u Službi za tehničke, pomoćne i druge slične poslove pri Zajedničkim nemedicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI: osnovna škola.

4. Pomoćni kuvar
za rad u Odseku za pripremu hrane u Službi za tehničke, pomoćne i druge slične poslove pri Zajedničkim nemedicinskim poslovima, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja škola.

Kandidati za radna mesta 1 i 2 podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa.

Kandidati za radno mesto 3 podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su svedočanstva ili uverenja izdati na devojačko prezime).

Kandidati za radno mesto 4 podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime).

OSTALO: Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas” sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 610 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters