Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA VALjEVO u Valjevo (Poslato na 07-10-2020)

Medicinska sestra – tehničar

OPŠTA BOLNICA VALjEVO
14000 Valjevo, Sinđelićeva 62
tel. 014/295-580

Medicinska sestra – tehničar
u ginekologiji i akušerstvu za potrebe Službe za ginekologiju i akušerstvo, Odsek operativne ginekologije, na određeno vreme do povratka privremeno odsutne zaposlene sa bolovanja

USLOVI: IV stepen stručne spreme, završena medicinska škola ginekološko-akušerskog smera; položen stručni ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima; fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena). Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Valjevo, Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove, Sinđelićeva 62, 14000 Valjevo, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ________ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.

Medicinska sestra – tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima, za potrebe Službe za unutrašnje bolesti, Odsek za nefrologiju sa dnevnom bolnicom za peritonealnu dijalizu i hemodijalizu, na određeno vreme do povratka privremeno odsutne zaposlene sa bolovanja

USLOVI: IV stepen stručne spreme, završena medicinska škola opšteg smera; položen stručni ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima; fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena). Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Valjevo, Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove, Sinđelićeva 62, 14000 Valjevo, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ________ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA VALjEVO


Pregledano: 524 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters