Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme; Medicinska sestra - tehniča Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 07-10-2020)

Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme; Medicinska sestra - tehničar

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

11000 Beograd, Pasterova 14

Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme
za potrebe Klinike za radiološku onkologiju i dijganostiku u oblasti radioterapije, probni rad od 6 meseci

USLOVI: visoko obrazovanje iz oblasti elektrotehnike: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju iz odgovarajuće oblasti, fotokopiju dokaza o znanju rada na računaru.

Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutnih zaposlenih, za potrebe Klinike za onkološku hirugiju, Klinike za medikalnu onkologiju i Klinike za radiološku onkologiju i dijagnostiku u oblasti radioterapije
13 izvršilaca

USLOVI: srednje obrazovanje iz oblasti zdravstva, opšteg smera, stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju, zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg smera, fotokopiju svedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence; fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

OSTALO: Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenj sposobnosti. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na navedenu adresu Instituta - Odeljenje za pravne poslove (za oglas) u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 283 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters