Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 29-10-2020)

Više radnih mesta


Oglas važi od: 28.10.2020.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Medicinska sestra - tehničar
u ambulanti u Službi za psihijatriju, OB Kruševac, na određeno vreme na 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola, IV stepen, stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

2. Fizioterapeutski tehničar
za rad u Odeljenju za produženu rehabilitaciju u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pri Zajedničkim medicinskim poslovima, OB Kruševac, na određeno vreme na 3 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola fizioterapeutskog smera, IV stepen, stručni ispit; licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

3. Tehnički sekretar
za rad pri Upravi OB Kruševac, na određeno vreme na 3 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja školska sprema, IV stepen, znanje rada na računaru.

Kandidati za radna mesta 1 i 2 podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa.

Kandidati za radno mesto 3 podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), izjavu ili dokaz o poznavanju rada na računaru.

OSTALO: Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za oglas“, sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na navedu adresu. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 984 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters