Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Predavač iz uže naučne oblasti Farmacija sa farmakologijom Puno radno vreme

na AKADEMIJA VASPITAČKO-MEDICINSKIH STRUKOVNIH STUDIJA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 04-11-2020)

Predavač iz uže naučne oblasti Farmacija sa farmakologijom


Oglas važi od: 04.11.2020.

AKADEMIJA VASPITAČKO-MEDICINSKIH
STRUKOVNIH STUDIJA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Balkanska 18

Predavač iz uže naučne oblasti Farmacija sa farmakologijom
na period od 5 godina, sa 5% radnog vremena

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje prvog stepena, farmaceutski fakultet i specijalističke akademske studije iz oblasti farmakologije, objavljeni stručni radovi i sposobnost za nastavni rad. Lica koja podnose prijavu na konkurs za izbor u zvanje moraju priložiti i sledeću dokumentaciju: kratka životna i radna biografija; foto-kopije diploma svih nivoa studija; očitanu ličnu kartu; za pedagošku i nastavnu praksu (ako je kandidat ostvario na visokoškolskoj ustanovi), rezultati anketa: studenata, nastavnika i saradnika i dokaz o usavršavanju pedagoških aktivnosti u izvođenju nastave ili pozitivna ocena pristupnog predavanja (za kandidate koji nemaju pedagoško iskustvo); reference: naučni ili stručni radovi objavljeni u domaćim ili međunarodnim časopisima, udžbenici, zbirke zadataka, praktikumi, patenti, softverska rešenja, monografije, radovi štampani u zbornicima sa stručnih ili naučnih skupova i dr. licence, stručni ispiti iz uže stručne oblasti za koju se bira i sl. Neblagovremene prijave i prijave bez kompletne dokumentacije neće biti razmatrane. Prijave slati na navedenu adresu.


Pregledano: 282 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters