Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Psiholog Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 04-11-2020)

Psiholog


Oglas važi od: 04.11.2020.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Psiholog
na ostalim bolničkim odeljenjima, za rad u Službi za psihijatriju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za vreme mirovanja radnog odnosa

USLOVI: filozofski fakultet, osnovne ili master akademske studije, odsek za psihologiju, VII/1 stepen, stručni ispit, u skladu sa zakonom. Kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu foto-kopiju diplome, foto-kopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), foto-kopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu foto-kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, u skladu sa zakonom. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Kruševac. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za oglas“ i nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 545 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters