Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA “ŠID” u Šid (Poslato na 06-11-2020)

Doktor medicine


Oglas važi od: 05.11.2020.

DOM ZDRAVLjA “ŠID”
22240 Šid, Alekse Šantića 1
tel. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Doktor medicine
u Tranzitno-prihvatnom centru Šid, angažovan po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima, u trajanju do 120 radnih dana u kalendarskoj godini

USLOVI: 1) završen medicinski fakultet, 2) licenca, 3) položen stručni ispit. Uz prijavu na oglas priložiti: fotokopiju diplome, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, kopiju /očitanu ličnu kartu, kopiju licence.

Doktor medicine
u Tranzitno-prihvatnom centru Principovac, angažovan po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima, u trajanju do 120 radnih dana u kalendarskoj godini

USLOVI: 1) završen medicinski fakultet, 2) licenca, 3) položen stručni ispit. Uz prijavu na oglas priložiti: fotokopiju diplome, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, kopiju /očitanu ličnu kartu, kopiju licence.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa, putem pošte ili lično predati na pisarnicu Doma zdravlja Šid.


Pregledano: 946 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters